MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

SATICI

Unvanı: ERAD Otomotiv ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Merkez  Adresi: Karadeniz Mah Eski Edirne Asfaltı Metris kavşağı Venezia Mega AVM J25-J24 ofis G.O.paşa/İST

Telefon: +90 (212)224 85 70

Mersis No: 337036984300017

Ticaret Sicil No: 699578

KEP adresi: [email protected]

Marka adı: Karavan Süper Market

ALICI:

Adı – Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-posta Adresi:

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMAÇ

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne vesair mevzuata uygun olarak hazırlanmış olup, TARAFLAR arasındaki Satıcı’ya ait olan www.karavansupermarket.com alan adlı internet sitesinden satışı yapılan ÜRÜNLER ile ilgili özellikleri, nitelik ve nicelikleri, satış fiyatını, ödeme koşullarının ve ALICI ve SATICI’nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3- SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DÂHİL)

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam

     

Gönderim ücreti (Kargo Ücreti)

 

Ödeme Şekli

 

Vade Farkı

 

Toplam (KDV Dahil)

 

Teslimat adresi

 

Teslim Edilecek Kişi

 

Fatura Adresi

 

Satıcı tarafından ürün siparişinin alınmasını takiben 5 iş günü içerisinde siparişiniz kargoya verilecektir.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Özellikle kampanya ve süreli olarak ilan edilen fiyatlar ilgili kampanya ve ilan edilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4- TESLİM ŞEKLİ, MASRAFLARI ve SÜRESİ

İşbu sözleşmeye göre; SATICI, ALICI tarafından internet sitesi üzerinden sipariş edilen ürün en geç otuz gün içinde ALICI’nın bildirmiş olduğu teslimat adresine ulaştırır. Aksi takdirde ALICI sözleşmeyi hiçbir gecikme tazminatı, faiz ve cezai şart ödemeksizin tek taraflı olarak feshedebilir. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme ilgili banka aracılığıyla iptal edilirse, Satıcı ürün/hizmet teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

Ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve Alıcı tarafından teslim alınmasından önce meydana gelen sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

5- ALICININ ve SATICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

Alıcı, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün/hizmete ilişkin temel özellikler, ürün/hizmetin vergiler dâhil fiyatı ve teslimat koşul ve ücretlerine ilişkin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı, ürün/hizmeti teslim almadan önce kontrol ve muayene ile sorumlu olup; muayene etmeksizin teslim alınması ile ürün/hizmetin tahrip olmuş, yırtık, ambalajı yırtılmış, hasarlı veya ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda sorumluluk tamamen kendisine ait olacaktır. Ürün/hizmetin niteliği itibarıyla ancak kullanımla ortaya çıkan ayıplar bu hükmün dışındadır. Alıcı tarafından kargo görevlisinden teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Ürün/hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisizi kişilerce haksız veya hukuka aykırı bir şekilde kullanılması nedeni ile banka veya ilgili finans kuruluşlarının ürün/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı ilgili ürünü kargo bedeli kendisine ait olmak üzere 3 gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu maddenin ihlali halinde Satıcı’nın her türlü yasal yola başvurma hakkı saklıdır.

Satıcı, Sözleşme konusu ürün/hizmetin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürün/hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6- CAYMA HAKKI

    1. Aıcı, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün belirtmiş olduğu adrese tesliminden itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde ise, bu süre Sözleşme’nin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşme’de, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. 

    1. Satın alınan Ürün(ler) bakımından;

Cayma hakkının kullanılması için ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a)        3. kişiye veya Müşteri’ye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade Faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b)        İade formu,

c)         14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir.

    1. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.

    1. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 3 gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.

    1. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7- YASAL UYARI HÜKÜMLERİ

SATICI’nın internet sitesi üzerindeki her türlü görsel, işitsel eserler üzerinde mülkiyet hakkı mahfuzdur. SATICI’nın internet sitesinin alan adı, ikon, logo, bilgi, resim, programı, video, reklam, slogan, fotoğraflar, raporlar, sitenin düzeni vb. fikri mülkiyet hakları saklıdır. ALICI işbu Sözleşme’nin kabulü ile SATICI’nın fikri mülkiyet hakkını hiçbir surette ihlal etmeyeceğini, herhangi bir logo, marka, görsel vs. eseri kopyalamayacağını, kullanmayacağını, çoğaltmayacağını, pazarlamayacağını vs. peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda SATICI’nın her türlü yasal yola başvurma hakkı saklıdır.

8- UYUŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9- BİLGİ ve BELGELERİN SAKLANMASI

SATICI, cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

10- SÖZLEŞMENİN EKLERİ

İnternet sitesinde satışı yapılan ürünler hakkında yapılan açıklamalar, stok durumu, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. ön bilgilendirme yazısı ve cayma hakkı konusunda yapılan bilgilendirme yazısı, iade koşulları, cayma bildirim formu, üyelik formu ve ALICI’nın e-posta adresine gönderilen bildirimler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. ALICI, internet sitesinden herhangi bir ürünün siparişi vermeden önce işbu sözleşmeyi okuyup anladığını ve sözleşme hükümlerini kabul ederek sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

11- TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13 - YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

ALICI :

TARİH :

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı & KVKK

 

 

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.